Tough situation
Facebook Linkedin Insta
Home » Blog » ١٠٠٪ الوضع صعب

١٠٠٪ الوضع صعب

 ١٠٠٪ الوضع صعب... ١٠٠٪ في تراجع إقتصادي. ١٠٠٪ المنطقة كلها متراجعة.
بس قديش بال١٠٠ في عالم معها أجدد تلفون؟ قديش بال١٠٠ في عالم بتسافر لو ما معها مصاري؟ قديش في عالم بتشتري سيارات فخمة وما معها تعبي بنزين؟ قديش في عالم بتاكل بالسوق وهي كان لازم تاكل أكل بيت؟
...الوضع صعب ٥٠٪ من الخارج و٥٠٪ من عندك. زبط يلي بإيدك وبلا نق
الوضع عن جد صعب
والحل عن جاد عندك
صار وقت التخطيط المالي
صار_وقت_الجاد#

Back To Blog